Model JF-250A10H - NC 超重型油压滚圆机

 • 轴心: 高扭力合金钢经热处理调质, 强化轴心韧度, 耐磨延长机械动作的使用寿命.

 • 采PLC可程控系统, 具备手动/自动功能, 另可加装携带式遥控, 可随时随地操控机器运作,减少操作人员, 进而节省人力成本提高产能.

 • 配备电子式数字译码器, 使托板滑动时能显示正确长度, 透过数值显示能掌握尺床并可将常用规格尺寸设定,减少错误损失, 使其操作准确及简易明了.

 • 机架采强力复合式组合,零组件厚实坚固耐用.

  Working Profiles
  Model/Specs JF-4A JF-5A JF-6A JF-250A10H
  Ø25~Ø114 Ø25~Ø114 Ø50~Ø166 Ø114~Ø273
  25x25~80x80 25x25~80x80 50x50~125x125 100x100~200x200
  20x40~50x100 20x40~50x100 50x100~100x150 50x100~100x200
  40x20~100x50 40x20~100x50 100x50~150x100 100x50~200x150
  25x25~65x65 25x25~65x65 75x75~150x150 75x75~150x150
  25x25~75x75 25x25~75x75 75x75~150x150 75x75~200x200
  5x30~15x100 5x30~15x100 10x50~30x150 15x100~50x200
  30x5~20x120 30x5~20x120 50x10~200x30 100x15~250x50
  20x40~65x125 20x40~65x125 100x50~200x90 100x50~380x100
  100x75~150x75 150x75~250x125 150x125~400x150
  150x200~150x400
  100x100~125x125 100x100~200x200 150x150~300x300
  150x150~250x250
  Ø50~Ø130
  50x50~120x120
  马力 10HP 15HP 30HP 50HP
相关产品

 • JF-139
 • JF-330XL
 • JF-030LTA
 • JF-030
 • JF-4A
 • JF-5A
 • JF-6A
 • JF-060